Porządek obrad

Senatorowie ZUT

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 10.15 w sali senatu (budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, al. Piastów 19, prawe schody, I piętro).

Porządek obrad:

  1. Komunikaty Rektora
  2. Zatwierdzenie protokołu nr 100
  3. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 361/5 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 292/7 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu z dnia 18 września 2012 r.
  4. Uchwała w sprawie przyznania medalu „Za szczególne zasługi dla Uczelni”
  5. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  6. Informacja o uchwalonych przez rady wydziałów i zatwierdzonych przez rektora planach budżetów wydziałów, jednostek pozawydziałowych, administracji centralnej na 2018 rok
  7. Interpelacje. Sprawy różne różne

Przewodniczący Senatu
REKTOR
/-/dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.