Porządek obrad

Senatorowie ZUT

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 29 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 10.15 w sali senatu (budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, al. Piastów 19, prawe schody, I piętro).

Porządek obrad:

  1. Komunikaty Rektora
  2. Zatwierdzenie protokołu nr 102
  3. Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni
  4. Informacja o wymianie międzynarodowej (dydaktyka) za rok akademicki 2017/2018
  5. Informacja o rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019 na poszczególne kierunki studiów
  6. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 60 Senatu ZUT z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Budżetu na kadencję 2016–2020 oraz określenia jej zadań
  7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z z National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kijów
  8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury
  9. Interpelacje. Sprawy różne

Przewodniczący Senatu
REKTOR
/-/dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.