Porządek obrad

Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajne posiedzenie senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 27 marca 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 10.15 w sali senatu (budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, al. Piastów 19, prawe schody, I piętro).

 1. Komunikaty Rektora
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 85
 3. Informacja na temat rekrutacji na studia drugiego stopnia prowadzonej w semestrze letnim
 4. Uchwała w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów  uprawa winorośli i winiarstwo pierwszego stopnia prowadzonego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT
 5. Uchwała w sprawie uruchomienia kierunku studiów pierwszego stopnia uprawa winorośli i winiarstwo
 6. Uchwała w sprawie warunków, trybu rekrutacji oraz terminów rekrutacji dla kierunku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych uprawa winorośli i winiarstwo w roku akademickim 2017/2018
 7. Uchwała w sprawie planowanych limitów przyjęć na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 38 Senatu ZUT z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 92 Senatu ZUT z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych
 10. Uchwała zmieniająca statut Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Universidad de los Andes, Bogota, Kolumbia
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Uniwersytetem Changzhou, Chiny
 13. Uchwała w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Lipnik gmina Stargard
 14. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 50 Senatu ZUT z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie Lipnik, gm. Stargard Szczeciński, w obrębie nr 5, gm. Stargard Szczeciński oraz w obrębach Przylep i Rajkowo, gm. Kołbaskowo
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do używania na podstawie umowy cywilnoprawnej nieruchomości położonych w obrębie Ostoja, Przylep, Rajkowo gmina Kołbaskowo oraz Lipnik gmina Stargard
 16. Uchwała w sprawie poparcia wniosku Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego o nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Ericowi Rogersowi z University of Souhampton
 17. Informacja nt. działalności jednostek ogólnouczelnianych:
  1. Centrum Nowych Materiałów i Technologii
  2. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  3. Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii
  4. Akademicki Ośrodek Jeździecki
  5. Centrum Egzaminacyjne Języków Obcych
  6. Akademickie Centrum Informatyki
  7. Uczelniane Centrum Informatyki
  8. Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi
  9. Ośrodek Doświadczalny w Lipniku i Ostoi
 18. Interpelacje. Sprawy różne.

Przewodniczący Senatu
REKTOR
/-/dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.