Porządek obrad

Senatorowie ZUT

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 30 października 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 10.15 w sali senatu (budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, al. Piastów 19, prawe schody, I piętro).

Porządek obrad:

 1. Komunikaty Rektora
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 90
 3. Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni
 4. Informacja o rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018 na poszczególne kierunki studiów
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 18 Senatu ZUT z dnia 27 marca 2016 r. w sprawie planowanych limitów przyjęć na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018
 6. Uchwała w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji dla kierunku studiów stacjonarnych drugiego stopnia odnawialne źródła energii w roku akademickim 2017/2018
 7. Uchwała w sprawie zniesienia studiów pierwszego stopnia na kierunku gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym prowadzonych przez Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa  ZUT
 8. Uchwała w sprawie zniesienia studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonych przez Wydział Informatyki  ZUT
 9. Informacja o wymianie międzynarodowej (dydaktyka) za rok akademicki 2016/2017
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 40 Senatu ZUT z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019
 11. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 64 Senatu ZUT z dnia 26 września 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Odwoławczej do rozpatrywania odwołań nauczycieli akademickich od oceny komisji oceniających pierwszej instancji na kadencję 2016-2020
 12. Uchwała w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Lipnik gmina Stargard oraz w obrębie 5 gmina Miasto Stargard
 13. Interpelacje. Sprawy różne

Przewodniczący Senatu

REKTOR
/-/dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.