Skład Senatu

Skład senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kadencję 2016 - 2020

Władze Uczelni

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. -  Rektor

dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. nadzw. -Prorektor ds. kształcenia

prof. dr hab. inż. Stefan Domek - Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni

prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski - Prorektor ds. nauki

dr hab. inż. Arkadiusz Terman - Prorektor ds. studenckich

dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka - Dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. nadzw. - Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury

dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. - Dziekan Wydziału Ekonomicznego

dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw. - Dziekan Wydziału Elektrycznego

dr hab. inż. Jerzy Pejaś - Dziekan Wydziału Informatyki

dr hab. inż. Mirosław Pajor, prof. nadzw. - Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw. - Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. nadzw. - Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

dr hab. inż. Maciej Taczała, prof. nadzw. - Dziekan Wydziału Techniki Morskiej i Transportu

prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk - Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. inż. Bogumiła Pilarczyk  - Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

prof. dr hab. Wiesław Skrzypczak - Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski - Wydział Budownictwa i Architektury

prof. dr hab. Michał Świtłyk  - Wydział Ekonomiczny

dr hab. inż. Marcin Hołub - Wydział Elektryczny

dr hab. inż. Jarosław Jankowski - Wydział Informatyki

dr hab. inż. Marcin Chodźko -  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

dr hab. inż. Jacek Eliasz, prof. nadzw.  - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatronik       

dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. nadzw. - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

dr hab. inż. Izabela Dmytrów - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

dr hab. inż. Wojciech Zeńczak - Wydział Techniki Morskiej i Transportu

prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

prof. dr hab. inż. Elżbieta Filipek - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich  

dr inż. Ewa Figiel - Wydział Budownictwa i Architektury

dr inż. Sylwia Machula - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

dr inż. Piotr Paplicki - Wydział Elektryczny

dr inż. Mirosław Łazoryszczak - Wydział Informatyki

dr inż. Piotr Piela - Wydział Informatyki

dr inż. Małgorzata Włodarczyk - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

dr inż. arch. Grzegorz Wojtkun  - Wydział Budownictwa i Architektury

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Danuta Kostarelas -  Wydział Informatyki

mgr Elżbieta Młynek - Wydział Ekonomiczny

mgr Aneta Zierke  - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 

Przedstawiciele studentów

Eryk Szawaryński - Wydział Budownictwa i Architektury

Aleksandra Cichy - Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Klaudia Grankin - Wydział Ekonomiczny

- Wydział Elektryczny

Zbigniew Cygan  - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki                   

Michalina Kaczmarek - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Joanna Kopij - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Mateusz Płuciennik - Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Marta Lewusz - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Przedstawiciel doktorantów

mgr inż. Inez Kowalczyk  - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Osoby biorące udział w posiedzeniu senatu z głosem doradczym

mgr Adrianna Gudzowska - Kanclerz

mgr Edward Zawadzki - Kwestor

mgr Anna Gryta - Dyrektor BG

dr hab. inż. Andrzej Grieger prof. nadzw. - ZNP

dr inż. Jakub Pęksiński  - NSZZ „Solidarność”

Osoby zapraszane na posiedzenie senatu

mgr Monika Sadowska - Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego

mgr inż. Anna Kruszakin - Dział Organizacyjno-Prawny

red. Stanisław Heropolitański  - Rzecznik Prasowy

mgr inż. Renata Kajrys - Pismo ZUT „FORUM”