Aktualności

Informacje dla Senatorów:

  • Posiedzenia senatu odbywają się zwyczajowo w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 10:15, o ile nie wystąpią inne okoliczności w kalendarzu uczelni.
  • Posiedzenia senatu odbywają się w sali senatu (budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, al. Piastów 19, prawe schody, I piętro)
  • Materiały na posiedzenia senatu ZUT.