Aktualności

Informacje dla Senatorów:

  • Posiedzenia senatu odbywają się zwyczajowo w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 10:15, o ile nie wystąpią inne okoliczności w kalendarzu uczelni.
  • Materiały na posiedzenia senatu ZUT.