Skład Senatu

Skład senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kadencję 2016 - 2020

1

Przewodniczący – Rektor

dr hab. inż. Jacek WRÓBEL prof. ZUT

2

Prorektor ds. Organizacji
i rozwoju uczelni

 

3

Prorektor ds. nauki

prof. dr hab. inż. Jacek PRZEPIÓRSKI

4

Prorektor ds. kształcenia

dr hab. Bożena ŚMIAŁKOWSKA prof. ZUT

5

Prorektor ds. studenckich

dr hab. inż. Arkadiusz TERMAN

6

Dziekan WBiHZ

dr hab. inż. Arkadiusz PIETRUSZKA

7

Dziekan WBiA

dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA prof. ZUT

8

Dziekan WEK

dr hab. inż. Bartosz MICKIEWICZ prof. ZUT

9

Dziekan WE

dr hab. inż. Krzysztof OKARMA, prof. ZUT

10

Dziekan WI

dr hab. inż. Jerzy PEJAŚ

11

Dziekan WIMiM

dr hab. inż. Mirosław PAJOR, prof. ZUT

12

Dziekan WKŚiR

dr hab. inż. Edward MELLER, prof. ZUT

13

Dziekan WNoŻiR

dr hab. inż. Agnieszka TÓRZ, prof. ZUT

14

Dziekan WTiICh

prof. dr hab. inż. Ryszard KALEŃCZUK

15

Dziekan WTMiT

dr hab. inż. Maciej TACZAŁA prof. ZUT

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

16

WBiHZ

prof. dr hab. inż. Bogumiła PILARCZYK

17

WBiHZ

prof. dr hab. inż. Wiesław SKRZYPCZAK

18

WBiA

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew PASZKOWSKI

19

WEK

prof. dr hab. inż. Michał ŚWITŁYK

20

WE

dr hab. inż. Marcin HOŁUB, prof. ZUT

21

WI

dr hab. inż. Jarosław JANKOWSKI

22

WIMiM

dr hab. inż. Marcin CHODŹKO, prof. ZUT

23

WIMiM

prof. dr hab. inż. Jacek ELIASZ

24

WKŚiR

dr hab. inż. Teodor KITCZAK, prof. ZUT

25

WKŚiR

dr hab. inż. Arkadiusz TELESIŃSKI, prof. ZUT

26

WNoŻiR

dr hab. inż. Izabela DMYTRÓW

27

WTiICh

prof. dr hab. inż. Elżbieta FILIPEK

28

WTiICh

prof. dr hab. inż. Urszula NARKIEWICZ

29

WTMiT

dr hab. inż. Wojciech ZEŃCZAK, prof. ZUT

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

30

WBiA

dr inż. Ewa FIGIEL

31

WI

dr inż. Mirosław ŁAZORYSZCZAK

32

WNoŻiR

dr inż. Sylwia MACHULA

33

WE

dr hab. inż. Piotr PAPLICKI

34

WI

dr inż. Piotr PIELA

35

WI

dr inż. Radosław MACIASZCZYK

36

WKŚiR

dr hab. inż. Małgorzata WŁODARCZYK

37

WBiA

dr hab inż. arch. Grzegorz WOJTKUN

Przedstawiciele studentów i uczestników studiów doktoranckich

38

WIMiM

mgr inż. Inez KOWALCZYK

39

WBiHZ

Mateusz GLIŹNIEWICZ

40

WBiA

Kinga WIŚNIEWSKA

41

WEK

Artem BEIZYK

42

WI

Jakub DAGIL

43

WKŚiR

Zbigniew CYGAN

44

WKŚiR

Eryk SZAWARYŃSKI

45

WTMiT

Sara STANKIEWICZ

46

WTiICh

Marcel DWORCZAK

47

WNoŻiR

Joanna KOPIJ

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

48

WI

mgr Danuta KOSTARELAS

49

WEk

mgr inż. Elżbieta MŁYNEK

50

WKŚiR

mgr Aneta ZIERKE

Osoby biorące udział w posiedzeniu senatu z głosem doradczym

51

Kanclerz

mgr Adrianna GUDZOWSKA

52

Kwestor

mgr Edward ZAWADZKI

53

Dyrektor BG

mgr Anna GRYTA

54

ZNP

dr hab. inż. Andrzej GRIEGER

55

NSZZ „Solidarność”

dr inż. Jakub PĘKSIŃSKI

Osoby zapraszane na posiedzenie senatu

56

Kierownik Działu Org.-Prawnego

mgr Monika SADOWSKA

57

Dział Organizacyjno - Prawny

mgr inż. Anna KRUSZAKIN

58

Rzecznik Prasowy

Stanisław HEROPOLITAŃSKI

59

Kierownik Wydawnictwa Uczelnianego

mgr inż. Renata KAJRYS