Porządek obrad

Senatorowie ZUT,

uprzejmie zapraszam na posiedzenie senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, które odbędzie się w dniu
27.09.2021 r.

 

Porządek obrad:
 1. Komunikaty Rektora
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 141
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie w sprawie nadania dr inż. Agnieszce Herosimczyk stopnia doktora habilitowanego
 4. Uchwała w sprawie nadania mgr inż. Magdalenie Zając stopnia doktora
 5. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Wojciechowskiej
 6. Uchwała w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Wojciechowskiej
 7. Uchwala zmieniająca uchwałę nr 171 Senatu ZUT z dnia 13 września 2021 r., w sprawie wyrażenia zgody na przedstawienie w języku angielskim rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Dudek
 8. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Dudek
 9. Uchwała w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Dudek
 10. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Henryka Marcina Rogozińskiego
 11. Uchwała w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Henryka Marcina Rogozińskiego
 12. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Marty Karolewicz
 13. Uchwała w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Marty Karolewicz
 14. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Martyny Aleksandry Trukawki
 15. Uchwała w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Martyny Aleksandry Trukawki
 16. Uchwała w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Kruk
 17. Uchwała w sprawie Polityki jakości kształcenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 18. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 96 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Wytycznych Senatu ZUT dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia
 19. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 97 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. w sprawie europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
 20. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 66 Senatu ZUT z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych
 21. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 155 Senatu ZUT z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Zasad opracowywania programów studiów podyplomowych
 22. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 123 Senatu ZUT z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2020–2024
 23. Zatwierdzenie ramowego harmonogramu tematycznego posiedzeń Senatu ZUT w roku akademickim 2021/2022
 24. Uchwała w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2022-2025
 25. Uchwała w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2022-2025
 26. Uchwała w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2022-2025
 27. Uchwała w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2022-2025
 28. Informacja o przygotowaniu bazy dydaktycznej oraz socjalnej studentów przed rokiem akademickim 2021/2022
 29. Interpelacje. Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Senatu

REKTOR

 

/-/ dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT