Porządek obrad

Senatorowie ZUT,

uprzejmie zapraszam na posiedzenie senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, które odbędzie się w dniu
28.11.2022 r.

 

Porządek obrad:

  1. Komunikaty Rektora
  2. Zatwierdzenie protokołu nr 158
  3. Uchwała w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim na kierunku budownictwo, rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024
  4. Sprawozdanie z działalności Biura Promocji
  5. Interpelacje. Sprawy różne

Przewodniczący Senatu

REKTOR

 

/-/ dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT